Pracownik Produkcji

2024-06-17 KRKA Polska Sp. z o.o. mazowieckie / Warszawa, ul. Równoległa 5

Podejmij wyzwanie

Pracownik Produkcji
(Warszawa, ul. Równoległa 5)
CEL PRACY
 • praca na produkcji przy wytwarzaniu leków,
 • obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń,
 • wypełnianie dokumentacji produkcyjnej,
 • kontrolowanie jakości wytworzonego produktu.
OCZEKUJEMY
 • wykształcenia średniego lub zawodowego,
 • dyspozycyjności do pracy w systemie 3 zmianowym (I- 6:00-14:00; II- 14:00-22:00; III- 22:00-6:00),
 • aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych lub gotowości do ich wyrobienia 
 • sprawności manualnych oraz dokładności
OFERUJEMY
 • umowę o pracę
 • obiady dla Pracowników,
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość rozwoju zawodowego

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.