Pracownik Produkcji

2024-06-18 AQ Wiring Systems Sp. z o.o. łódzkie / Łódź, ul. Zakładowa 97
AQ Wiring Systems Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu AQ Group. Zajmujemy się produkcją wiązek kablowych i modułów elektromechanicznych dla światowych firm z branży transportowej.
Pracownik Produkcji
Miejsce pracy: Łódź, ul. Zakładowa 97

System pracy III zmianowy

 

Zadania naszych pracowników:
 • Montaż wiązek kablowych na postawie rysunku,
 • Kontrola techniczna wykonywanych produktów,
 • Obsługa maszyny i urządzeń (praca przy niedużych maszynach, siedząca, nie przy linii produkcyjnej),
 • Kontrola wzrokowa komponentów i materiałów,
 • Transport komponentów (małych, lekkich),
 • Praca przy użyciu wózka ręcznego paletowego.
W zamian za pracę oferujemy:
 • Pracę w stabilnej firmie, działającej na rynku łódzkim ponad 25 lat,
 • Lokalizację firmy blisko autostrady A2, dobre połączenia komunikacyjne wewnątrz Łodzi,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w dużej międzynarodowej organizacji, działającej w sektorze przemysłowym,
 • Umowę o pracę zawartą bezpośrednio z AQ Wiring Systems Łódź,
 • Najwyższe normy bezpieczeństwa pracy,
 • Nowoczesny wystrój pomieszczeń, przestronne obszary socjalne,
 • Klimatyzowaną firmę i halę produkcyjną,
 • Wydzielone estetyczne palarnie,
 • Luxmed - prywatna opieka medyczna dofinansowana przez pracodawcę,
 • Enel-med – prywatna opieka medyczna dofinansowana przez pracodawcę,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Różnorodny zespół, firmę przyjazną osobom niepełnosprawnym,
 • Miesięczną nagrodę uznaniową,
 • Program wprowadzający do pracy,
 • Zestawy powitalne dla nowych pracowników,
 • System szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Możliwość zdobycia uprawnień finansowanych przez pracodawcę,
 • Dodatek nocny ok. 250 PLN brutto - uzależniony od ilości przepracowanych godzin nocnych w miesiącu,
 • Premię wakacyjną,
 • Premię świąteczną,
 • Premię w systemie sugestii pracowniczych,
 • Kartę sportową Multisport dofinansowaną w ponad 50% przez firmę,
 • Dofinansowanie nauki języka angielskiego,
 • Premię w przypadku zatrudnienia poleconego kandydata,
 • Paczki świąteczne dla pracowników,
 • Parking samochodowy,
 • Parking dla jednośladów,
 • Imprezy integracyjne,
 • Konkursy dla pracowników.
Klauzula:
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu uczestniczenia w niniejszym procesie rekrutacyjnym.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AQ Wiring Systems Sp. z o.o. w celu uczestnictwa w niniejszym procesie rekrutacyjnym.”
Zgoda:
W przypadku, gdy Pani/Pan chce, aby dokumenty aplikacyjne były wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o umieszczenie w CV zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przezm AQ Wiring Systems Sp. z o.o. w celu uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
AQ Wiring Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 97, NIP: 728 - pokaż numer telefonu - 9, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej: „RODO”) informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod.lodz[at]aqg.se
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. c) RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych która w każdym czasie może być odwołana.
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu uczestniczenia w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Pracownikom, biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz Pracownikom Działu Kadr Administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Posiada Pani/Pan prawo do:
dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. n22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) spowoduje, iż otrzymane od Pani/Pana dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora rozpatrywane.