Mistrz

2022-01-19 Odlewnia Zawiercie S.A. śląskie / Zawiercie
Odlewnia Zawiercie S.A
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Mistrz
miejsce pracy: Zawiercie

 

Opis stanowiska:
 • doskonalenie organizacji pracy podległego zespołu i obszaru w zależności od zadań wynikających z potrzeb, jakości produkowanych wyrobów, stosowanej technologii i metod wytwarzania,
 • zabezpieczenie realizacji planowanych zadań produkcyjnych pod względem ilościowym i jakościowym oraz ustalonych wskaźników wydajnościowych,
 • pełne, terminowe i jakościowe wykonawstwo asortymentowe bloków produkcyjnych w sposób gwarantujący realizację zamówień eksportowych i krajowych,
 • sprawowanie nadzoru nad identyfikacją wyrobów zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami,
 • prowadzenie dokumentacji produkcyjnej,
 • współpraca z służbami utrzymania ruchu w zakresie utrzymania ciągłości produkcji,
 • dokonywanie oceny pracy podległych pracowników w oparciu o przydzielone karty stanowiska pracy i opracowane kryteria oraz dokonywanie stosownych zmian kadrowych,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów w zakresie bhp i ppoż.
 • raportowanie o przebiegu i wynikach realizacji nałożonych zadań oraz występujących trudnościach.
Wymagania:
 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe / odlewnictwo, metalurgia
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowniczym,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na warunki pracy w stresie,
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji zmierzających do rozwiązywania bieżących problemów,
 • gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • fundusz socjalny,
 • dobre warunki ubezpieczenia,
 • pracę w stabilnej firmie będącej liderem na rynku,
Jednocześnie, prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych rekrutacji - zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a i c Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Odlewnia Zawiercie S.A. z siedzibą w Zawierciu. Składający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Udostępnienie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy także o zapoznanie się z treścią Klauzuli Informacyjnej w procesie rekrutacji, znajdującej się na naszej stronie w zakładce: MENU /POLITYKA RODO